شرکت زیست دریا پروران آناهیتا

شرکت زیست دریا پروران آناهیتا


 

  • مدیر عامل: دکتر رضا ربیعی
  • شماره همراه:09177633279
  • حوزه فعالیت: تولید کودهای ارگانیک و پلیمرهای زیستی از ماکرو جلبکها (دستیابی به بیوتکنیک کشت و پرورش ماکرو جلبکهای دریایی برای اولین بار در ایران)
  • محصولات:
  • پنج محصول دانش بنیان شامل آگار، آلژینات و کاراژینان، آگارز، دو نمونه کود مایع و کود جامد جلبکی
  • تولید و تکثیر نشاء جلبکهای اقتصادی و کاربردی
  • کشت جلبک دریایی گراسیلاریوپسیز (Gracilariopsis persica)
  • آدرس وبسایت: http://www.iranseaweeds.com/
  •