شرکت تبسم ساحل قشم

شرکت تبسم ساحل قشم


مدیر عامل: دکتر محمد نیرومند

شماره همراه: 09173681780

حوزه فعالیت:  مرکز صنعتی تکثیر وپرورش ماهیان زیستی آب شور

محصولات: 

پرورش 10 گونه دلقک ماهی (اسلاریس، کلارکی، سبا، تومیتو، پرکولا، پیکا سوپرکولا، مرون، گلد ناگت، بلک آیس، بلک فتون)