شرکت تابشگران تندرست قشم

شرکت تابشگران تندرست قشم


 مدیر عامل: مهندس مسعود سلطانی

شماره همراه: 09125180509

حوزه فعالیت : تولید و مونتاژ دستگاه های شتاب دهنده خطی پزشکی 

محصولات:

شتابدهنده های خطی پزشکی

کولیماتورهای LMC

دستگاه براکی تراپی

سیمولاتورهای رادیوتراپی

تجهیز اتاق های مولدینگ (Molding)

رادیوتراپی

سیستم های دوزیمتری رادیوتراپی

نرم افزارهای رادیوتراپی، سیستم های طراحی درمان

تخت های درمان رادیوتراپی

دستگاه سی تی اسکن

دستگاه  CT SCAN و MRI