کارکنان پارک زیست فناوری خلیج فارس پای صندوق های اخذ رأی

کارکنان پارک زیست فناوری خلیج فارس پای صندوق های اخذ رأی


حضور پرشور کارکنان پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) در پای صندوق های اخذ رأی

کارکنان پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) حضوری گسترده و پرشور در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قشم داشتند.
کارکنان این پارک با حضور پای صندوق های رأی یک بار دیگر ثابت کردند در دفاع از آرمان های انقلاب و اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری پیش قدم هستنند.