چهاردهمین نشست مشترک روسای پارک ها و مدیران مراکز رشد کشور

چهاردهمین نشست مشترک روسای پارک ها و مدیران مراکز رشد کشور


در تاریخ 12 و 13 اسفند ماه 94

 

چهاردهمین نشست مشترک روسای پارک ها و مدیران مراکز رشد کشور در تاریخ 12 و 13 اسفند ماه 94 با حضور 170 نفر از رؤسای پارک ها و مدیران مراکز رشد کشور و مقامات عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در محل پارک زیست فناوری خلیج فارس برگزار گردید.
هدف اصلی این نشست برررسی ظرفیت ها و پتانسیل های جزیرة قشم برای حمایت از پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان بود. از اهداف دیگری که دنبال شد اهمیت و ساماندهی بیشتر شرکتهای دانش بنیان مرتبط با علوم دریایی به ویژه زیست فناوری دریا به منظور ایجاد بستری مناسب برای حمایت از آنها بود.
در این گردهمایی شیوه های مختلف حمایتی از جمله تأمین منابع مالی، بررسی قوانین بیمه، مالیات، گمرک و قابلیت ها و امکانات مناطق آزاد بویژه منطقه آزاد قشم جهت صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان و فناور در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.