پيشينه ستاد توسعه زيست‌فناوري

پيشينه ستاد توسعه زيست‌فناوريپيشينه ستاد توسعه زيست‌فناوري

    ايجاد و راه‌اندازي "كميته ملي زيست‌فناوري" به عنوان نهاد ملي مديريت توسعه زيست‌فناوري در سال 1379 به صورت كميته‌اي فرابخشي با عضويت دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط، در واقع نقطه آغازين ساماندهي نظام ملي مديريت زيست‌فناوري در كشور است. اولین سند ملی زیست‌فناوری به منظور توسعه جهشي و هدفمند اين فناوری در کشور، توسط اين كميته آماده شد و در تاریخ 16/2/1383 به تصویب هیات دولت رسید. بر اساس اين سند كه نخستين برنامه ملي توسعه زيست‌فناوري است، در تاریخ 19/2/1384 با ايجاد شورای عالی زیست‌فناوری برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت ملي در حوزه‌های آموزش، پژوهش و تولید در زیست‌فناوری موافقت شد. اين شورا در تيرماه 1386 به دنبال تصميم دولت براي انحلال تعدادي از شوراهاي عالي تعطيل شد و اما نظر به اهميت و اولويت‌ راهبردي زيست‌فناوري در كشور، راهبردهای زیست‌فناوری در تاریخ 28/9/1386 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و به دنبال آن ستاد توسعه زيست‌فناوري در تاريخ 29/3/1387 به‌عنوان يكي از ستادهاي فناوري‌هاي راهبردي زير نظر معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ايجاد گرديد. در نهایت مصوبه "تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری" نیز در جلسه 705 مورخ 27/10/1390 ‏شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

 وظيفه اصلي ستاد

 الف) سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي ملي

 ب) هماهنگي و هم‌افزايي منابع و امكانات كشور

 ج) نظارت بر پيشرفت زيست‌فناوري در كشور

 هدف كلي

 ارتقا دانش و فناوري هاي زيستي به منظور كسب ثروت و رفاه عمومي

 ماموريت ستاد

 1- فراهم‌نمودن بستر رشد و گسترش هوشمند و جهشي زيست‌فناوري در كشور

 2- سياستگذاري، برنامه‌ريزي راهبردي و ارزيابي پيشرفت زيست‌فناوري در كشور

 3- هماهنگي ملي و هم‌افزايي منابع و امكانات كشور براي توليد ثروت بيشينه از زيست‌فناوري

 4- نظارت بر اجراي سند (برنامه) ملی زیست‌فناوری و اطمينان از تحقق اهداف و برنامه‌هاي آن

 5- كمك به ارتقاي سطح علمي و فناوري به‌منظور كسب مقام نخست منطقه و سهم شايسته جهاني

 6- رفع موانع و خلاءهاي قانوني گسترش زيست‌فناوري در كشور

 7- ورود و حمايت‌ از حوزه هاي فراموش شده و معطل¬مانده در زنجيره علم تا ثروت در زيست‌فناوري

 8- ترويج عمومي و فرهنگ‌‌سازي الگوهاي نوين در زيست‌فناوري

 ساختار اجرايي ستاد

 ستاد توسعه زيست‌فناوري از نظر اجرايي در راستاي سياست ملي كوچك‌سازي بدنه دولت، با پرهيز از گسترش سازمان اداري تلاش دارد تا وظايف و مأموريت‌هاي خود را بر اساس بهره‌گيري از سرمايه ‌انساني و امكانات موجود در نهادهاي ذيربط با سازماندهي واحدهاي ويژه (شورا، كميته، كارگروه، شبكه و ...) انجام دهد. به منظور تعامل سازنده بين‌بخشي و همگرايي و هدفمند كردن فعاليت‌هاي زيست‌فناوري كشور، نمايندگاني از همه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با زيست‌فناوري و همچنين بخش خصوصي، عضو شوراي ستاد هستند. تركيب اعضاي شوراي ستاد به شرح زير است :

 • نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 • نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 • نماينده وزارت جهاد كشاورزي

 • نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت

 • نماينده وزارت نفت

 • نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

 • نماينده سازمان حفاظت محيط‌زيست

 • نماينده بخش خصوصي

 • 5 نفر از متخصصين در حوزه زيست‌فناوري به عنوان عضو حقيقي

 چهار كميته تخصصي زير در دبيرخانه ستاد جهت ارايه نظرات كارشناسي در تعيين سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان ملي و همچنين نظارت بر حسن اجراي تصميمات ستاد توسط دستگاه‌‌هاي مسئول درحال فعاليت‌ است.

 1. کمیته فناوری، تولید و تجارت

 2. کمیته پژوهش و مطالعات راهبردی

 3. کمیته سرمايه انساني و ترويج

 4. کمیته نظارت و ارزیابی

 هر کمیته، متشکل از اعضاي صاحب‌نظر در حوزه‌هاي تخصصي ذيربط از وزارت‌خانه‌ها و نهادهاي عضو ستاد است که وظیفه برنامه‌ريزي و تدوین آیین‌نامه‌‌هاي لازم برای ساماندهي پيشرفت زيست‌فناوري در چارچوب اجرای سند ملی زيست‌فناوري و سياست هاي كلان كشور و ارزیابی و نظارت بر اجرای درست آن‌ها را در حوزه مربوط به‌عهده دارد.

 اصول آرماني ستاد توسعه زيست‌فناوري

 • داشتن نظام كار مطلوب داراي سه شاخص هوشمندي (پيشگيري و تشخيص به موقع)، دقت كارشناسي (تجويز و درمان صحيح) و سرعت (اقدام به‌موقع و با حداكثر سرعت ممكن)

 • تعامل و همكاري حداكثري با جامعه زيست‌فناوري و ساير نهادهاي ذيربط با رعايت اصل شايستگي (توانمندي، تعهد و تقيد كه هر كدام سنجه‌هاي خاص دارد)

 • داشتن سرمايه فكري و كارشناسان سرآمد در كشور

 • ارتقاي توانمندي و نقش‌آفريني دبيرخانه و كارشناسان آن در مجامع علمي و عرصه‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري

 • تصميم‌گيري بر اساس خرد جمعي (درون‌نهادي و برون‌نهادي تا حد ممكن)

 • نظام‌مند كردن مديريت امور و شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني لازم و منطقي (بدون بزرگنمايي)

 • نقدپذيري و نقادي منطقي و پذيرش ديدگاه‌ها و پيشنهادات سازنده

• ارايه الگوهاي مناسب و فرهنگ‌سازي براي بهبود پيشرفت زيست‌فناوري

 • پاي‌بندي به اخلاق و منش حرفه‌اي و علمي

 • پاي‌بندي به اخلاق و رفتار مطابق با آموزه‌هاي ديني

 • قاطعيت همراه با مهرباني و نيكومنشي در امور

 • تكريم و احترام به مراجعين