پانزدهمین نشست مشترک سالیانه رؤسای پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد کشور

پانزدهمین نشست مشترک سالیانه رؤسای پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد کشور


 

پانزدهمین نشست مشترک سالیانه رؤسای پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد کشور

پانزدهمین نشست مشترک سالیانه رؤسای پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد کشوربا حضور جناب آقای دکتر احمدی معاون محترم پژوهش و فناوری در تاریخ 4 و 5 اسفند ماه سال جاری در محل پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم  با همکاری پارک علم و فناروی هرمزگان برگزار می شود.

  • ​ثبت نام در نشست حداکثر تا تاریخ 95/11/20 مقدورمی باشد

  • با توجه به تاکید دفتر برنامه ریزی امور فناوری زمان ورود به قشم و پذیرش و اسکان (در صورت عدم شرکت در دوره بین المللی توان افزایی رؤسای پارک ها) عصر روز سه شنبه مورخ 95/12/3 و زمان خروج از قشم عصر روز پنجشنبه مورخ 95/12/5 خواهد بود

  • هزینه ثبت نام در نشست برای رؤسای پارکها مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (1500000) و برای مدیران مراکز رشد یک میلیون ریال (1000000) است. که می بایست به شماره حساب 4001006203014822 بنام ذیحسابی تمرکز وجوه درآمد اختصاصی پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم نزد بانک ملی واریز گردد.

  • تاکید میگردد مسئولیت تهیه بلیط رفت و برگشت به عهده پارک یا مرکز رشد متبوع میباشد.

  • جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی با سرکار خانم سرودی (3-07635221571) تماس حاصل فرمائید