پارک زیست فناوری خلیج فارس میزبان همایش علمی و بین المللی خلیج فارس، ظرفیت ها و چالش های پیش روی

پارک زیست فناوری خلیج فارس میزبان همایش علمی و بین المللی خلیج فارس، ظرفیت ها و چالش های پیش روی


 

همایش علمی و بین المللی خلیج فارس، ظرفیت ها و چالش های پیش روی روز پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه 1395 با حضور مقام عالی قدر حضرت آیت الله سید محمد خامنه ای، پژوهشگران، استادان و کارشناسان داخلی و خارجی در سالن همایش پارک زیست فناوری خلیج فارس برگزار گردید.

تأکید بر نقش و جایگاه خلیج فارس از بُعد ژئوپولتیکی ، تاریخی، حقوقی و حاکمیت بیش از 2 هزار و 500 ساله ایران بر این آبراه بین المللی از مهمترین برنامه های این همایش بود.

حضرت آیت الله سید محمد خامنه ای رییس بنیاد ایران شناسی ضمن اشاره به اهمیت خلیج فارس و نقش مؤثر آن بعنوان آبراهی سیاسی و اقتصادی افزود: حفاظت از این آبراه در تأمین امنیت و تاثیر مثبت آن بر امنیت جهان امری ضروری است.