همکاری پارک زیست فناوری خلیج فارس با اداره شیلات قشم / ایجاد زمینه های کاری نوآورانه

همکاری پارک زیست فناوری خلیج فارس با اداره شیلات قشم / ایجاد زمینه های کاری نوآورانه


نشست مشترک رییس پارک زیست فناوری خلیج فارس با رییس شیلات قشم

به گزارش روابط عمومی پارک زیست فناوری خلیج فارس در نشست مشترک رییس پارک زیست فناوری خلیج فارس و رییس شیلات قشم در مورد نحوه همکاری پارک با اداره شیلات قشم و ایجاد زمینه های کاری نوآورانه در حوزه شیلات بحث و گفتگو شد.

رییس شیلات قشم اظهار داشت استفاده از توانمندیهای شرکت های فناور مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس می تواند در رفع بسیاری از مشکلات مربوط به تکثیر و پرورش ماهیان دریایی و میگو بسیار موثر باشد، ایشان همچنین بیان نمود اولین قدم شناسایی نیازها مطابق با کاستی های موجود در حوزه شیلات قشم است و در ادامه افزود با معرفی ایده های نو توسط شرکت های فناور فعال در حوزه شیلات می توان بخش عمده ای از نیاز های اداره شیلات را جهت تولید غذای زنده برای آبزیان، تولید غذای تجاری ماهی، تولید پروبیوتیک و تکثیر ماهیان بومی جهت بازسازی ذخایر برآورده ساخت.

رییس پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم آمادگی پارک را برای معرفی طرح های فناورانه مرتبط با حوزه های اولویت دار اداره شیلات اعلام نمود و گسترش این همکاری را راهکاری برای رفع چالش های موجود در حوزه شیلات قشم دانست.