همکاری شبکه پژوهش و فناوری اصفهان با پارک زیست فناوری خلیج فارس گسترش می یابد

همکاری شبکه پژوهش و فناوری اصفهان با پارک زیست فناوری خلیج فارس گسترش می یابد


شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان در زمینه نوانمند سازی، تجاری سازی و ارائه خدمات به واحد های فناوری با پارک زیست فناوری خلیج فارس همکاری می کند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک زیست فناوری خلیج فارس، دکتر محمد شریف رنجبر رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس با اعلام این خبر افزود: همکاری دو جانبه پارک زیست فناوری خلیج فارس و شبکه پژوهش و فناوری نوید بخش رشد و شکوفایی بیشتر این پارک و شرکت های فناور مستقر خواهد بود.

وی افزود: مذاکرات اولیه برای همکاری انجام شده و پس از انعقاد تفام نامه همکاری شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان با پارک زیست فناوری خلیج فارس بیشتر خواهد شد و شرکت های مستقر خدمات دیگری از جمله آموزشی، مشاوره، راهبردی و کوچینگ در تمامی حوزه های کسب و کار دریافت می کنند.

رنجبر ابراز امیدورای کرد با انعقاد این تفام نامه بتوان زمینه توانمند سازی بیش از پیش شرکت های مستقر در این پارک را فراهم کرد.

دکتر مهدی اعتباری مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان نیز در این جلسه از شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان به عنوان تنها شبکه پژوهش و فناوری کشور در سال 83 یاد کرد که در آن زمان با همکاری نهاد ریاست جمهوری و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تأسیس شد.

به گفته وی، این شرکت در حوزه تحقیق، پژوهش، فناوری، تجاری سازی، توانمند سازی، مدیریت دانش، برگزاری مشاوره های تخصصی، مباحث آموزشی، بازدید های صنعتی و سایر حوزه های مرتبط با پارک های علم و فناوری فعالیت می کند.

اعتباری افزود: ماهیت این شبکه ایجاد ارتباط بین مجموعه های مختلف و دارای بستر فوق العاده ای برای ارائه هر گونه خدمات مورد درخواست پارک های علم و فناوری و شرکت های فناور است.

گفتنی است، به منظور همکاری بیشتر طرفین، بزودی تفاهم نامه ای بین این دو مجموعه منعقد خواهد شد.