نخستین پندار نمای زیست فناوری در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، نفت، علوم پایه، منابع طبیعی و مهندسی شیمی توسط مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، برگزار می شود.

نخستین پندار نمای زیست فناوری در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، نفت، علوم پایه، منابع طبیعی و مهندسی شیمی توسط مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، برگزار می شود.


متن آگهی :

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس در هفته زیست فناوری و برای اولین بار رویداد پندارنما را در زمینه فناوری زیستی در گرایش های پزشکی، شیمی، کشاورزی و دامپروری، منابع طبیعی ومحیط زیست، و نفت برگزار می کند.

هدف از برگزاری این رویداد، آموختن هنر پندارپردازی، ارائه آن و ایجاد شبکه‌ای از متخصصان و سرمایه‌گذاران برای ارتباطات آتی و راه اندازی کسب‌ و کار است.

برپایی رویداد پندارنمای زیست فناوری به این شکل است که زمانی بین ۳۰ ثانیه تا ۳ دقیقه در اختیار پندارپردازان قرار می گیرد تا ساخته ذهن خود را در بوته آزمایش و محک داوران قرار دهند و پس از طی فرایند های بررسی، پندارهای برتر انتخاب شوند. این زمان در اصطلاح «زمان آسانسوری» نامیده می شود.

خودتان را فرض کنید که همراه یک سرمایه گذار درون یک آسانسور قرار گرفته‌اید و فرصت اندکی جهت ارائه پندار خود و کسب اعتماد و جلب توجه وی دارید؛ در واقع رویداد پندارنما این شرایط را به صورت نظام‌مند با حضور پندارپردازان، حضار علاقه‌مند و داوران مسلط به اصول علمی و تجاری‌سازی در گرایش های فوق، فراهم می کند.

 

تصویر آگهی :