مزایده عمومی پارک زیست فناوری خلیج فارس

مزایده عمومی پارک زیست فناوری خلیج فارس


 

پارک زیست فناوری خلیج فارس درنظر دارد اقلام مستعمل و اسقاطی با مشخصات ذیل و اوزان حدودی را به مزایده بگذارد.

تنوع اقلام و برآورد:

الف- اموال و آهن آلات اسقاطی و ضایعاتی(100تن)   ب- آلومینیوم اسقاطی(7/1 تن)  پ- ضایعات پکیج، کولر و دینام اوراقی (ضایعات 10تن)  ج- میل گرد اکسید شده(20تن)   چ- یک دستگاه خرد کن مستعمل

محل و زمان

زمان بازدید کالا، دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات فقط در ساعات اداری از 25/7/96 لغایت پایان وقت اداری مورخ 9/8/96 به آدرس پارک.

آدرس: جزیره قشم، کیلومتر 15 جاده ساحلی جنوبی، پارک زیست فناوری خلیج فارس- کد پستی 7956145597

تلفن 3-07635221571- دورنگار 07635221570

زمان برگزاری: ساعت 10 صبح شنبه 13/8/96

تحویل کالا به برنده در آدرس پارک می­باشد.