مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم مطرح کرد: آغاز جنبش فناوری در کشور

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم مطرح کرد: آغاز جنبش فناوری در کشور


 

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم مطرح کرد: آغاز جنبش فناوری در کشور

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم گفت: پارک های علم و فناوری به تدریج در حال رسیدن به نقطه بلوغ هستند و اقتصاد جوان و پایداری را در کشور شکل داده اند.

دکتر خسرو پیری در نشست خبری پانزدهمین نشست مشترک روسای پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد سراسر کشور که در محل پارک زیست فناوری خلیج فارس برگزار شد بیان کرد: اقتصاد نوپای این مراکز به زودی اقتصاد کلاسیک و سنتی کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: جنبش فناوری که در این مجموعه ها آغاز شده بستر مناسبی برای تبدیل ایده های جوانان به ثروت و سرمایه ملی است و از فرار مغزها و مهاجرت پیشگیری می کند.

پیری گفت: پارک های علم و فناوری و مراکز شده نقاط استراتژیک اقتصادی مخصوصا در استان های کمتر توسعه یافته هستند و در دنیای پیش رو توسعه بدون حمایت از این مراکز امکان پذیر نخواهد بود.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم صادرات برخی محصولات دانش بنیان از این استان ها به خارج از کشور را گواه این مدعا دانست و گفت: شرکت های دانش بنیانی وجود داشته اند که با ۱۰۰ میلیون ریال کمک پارک توانسته اند ۶۰۰ شغل پاره وقت ایجاد کنند.