فرم ها و آیین نامه های شرکت های دانش بنیان

فرم ها و آیین نامه های شرکت های دانش بنیان


 

قوانین و آیین نامهای شرکت های دانش بینان

 

لینک

عنوان آیین نامه / قوانین

ردیف

آیین نامه شماره یک

110 برنامه حمایتی از شرکت های دانش بنیان و روش استفاده از آنها

آیین نامه شماره 1

  آیین نامه شماره دو

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

2

آیین نامه شماره 3

آیین نامه اجرایی حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

3

آیین نامه شماره 4

آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

4

آیین نامه شماره 5

ضوابط استقرار واحدهای پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان

5

آیین نامه شماره 6

ابلاغیه شهرداری تهران مبنی بر امکان استقرار شرکت های دانش بنیان در اماکن مسکونی

6

آیین نامه شماره 7

عدم شمول اعضای هیات علمی به قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات کشوری و دولتی

7

آیین نامه شماره 8

امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی فعال در شرکت های دانش بنیان

8

آیین نامه شماره 9

ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

9

آیین نامه شماره 10

ماده (43) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

10

آیین نامه شماره 11

بخشنامه مالیاتی دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

11

آیین نامه شماره 12

آیین نامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

12

آیین نامه شماره 13

دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر

13

آیین نامه شماره 14

بخشنامه های ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای معافیت مالیاتی در سال های مالی 92، 93 و 94

14

آیین نامه شماره 15

مصوبه معافیت مالیات بر حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری

15

آیین نامه شماره 16

آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

16

آیین نامه شماره 17

بند (س) ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

17

آیین نامه شماره 18

دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

18

آیین نامه شماره 19

ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

19

آیین نامه شماره 20

شیوه نامه اعطای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض

20

آیین نامه شماره 21

ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

21

آیین نامه شماره 22

تسهیلات فعالان مجاز اقتصادی

22

آیین نامه شماره 23

ابلاغ دستور اداری سازمان تامین اجتماعی درباره محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت های دانش بنیان

23

آیین نامه شماره 24

تخفیف 50٪ برای شرکت های دانش بنیان در اجاره فضای غرفه در نمایشگاه های داخل و خارجی

24

آیین نامه شماره 25

مصوبه صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای اجرای قراردادهای پژوهشی و استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی

25

آیین نامه شماره 26

تخفیف چهار (4) واحد درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی برای شرکت های دانش بنیان

26

آیین نامه شماره 27

فراین نهایی اخذ گواهی نهایی اقلام با کاربری دوگانه

27

آیین نامه شماره 28

کاهش سهم آورده شرکت های دانش بنیان برای استفاده از تسهیلات «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار»

28

آیین نامه شماره 29

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

29

آیین نامه شماره 30

اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی

30

آیین نامه شماره 31

آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

31

آیین نامه شماره 32

آیین نامه تضمین معاملات دولتی

32

آیین نامه شماره 33

دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده (4) آیین نامه تضمین معاملات دولتی

33

آیین نامه شماره 34

آببن نامه توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات

34

آیین نامه شماره 35

آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان

35

آیین نامه شماره 36

شیوه نامه انتصاب و فعالیت شرکت های دانش بنیان

36

آیین نامه شماره 37

فهرست ارزیابان شرکت های دانش بنیان

37

آیین نامه شماره 38

حمایت از صادرات و تبادل فناوری شرکت های دانش بنیان

38

آیین نامه شماره 39

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان

39

آیین نامه شماره 40

خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

40

آیین نامه شماره 41

کاهش آورده نقدی در واگذاری زمین شهرک های صنعتی

41

آیین نامه شماره 42

امتیاز اضافه پخش تشویقی (تخفیف) آگهی های صدا و سیما برای شرکت های دانش بنیان

42

آیین نامه شماره 43

فهرست پیشنهاد کالاها و خدمات جدید برای اضافه شدن به فهرست کالاها/خدمات دانش بنیان

43

احکام انتصاب

احکام انتصاب

*

فرآیند ثبت نام شرکتهای دانش بنیان

فرآیند ثبت نام شرکت

*

فهرست کالا ها و خدمات دانش بنیان

فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان

*

گزارش مختصر از قانون حمایت

گزارش مختصر اجرای قانون حمایت

*

نقشه راه

نقشه راه ارزیابی و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

*