فراخوان اولین جشنواره ملی سالانه خیام

فراخوان اولین جشنواره ملی سالانه خیامز جمله رسالت­ هاي مهم دانشگاه، كشف و پرورش استعدادها در زمينه­ هاي علمي و صنعتي، حمايت و پشتيباني از مخترعان، مبتكران و محققان داخلي و استفاده از استعدادهاي بالقوه كشور است. از این­رو دانشگاه نیشابور به عنوان تنها مرکزجامع آموزش عالی در شهر تاریخی و فرهنگی نیشابور سعی دارد تا با برگزاری جشنواره خیام به تقويت روحیه پژوهش­در بین محققان، اساتید و دانشجویان در زمينه علوم مختلف بپردازد. جشنواره علمی- پژوهشی خیام به صورت سالانه برگزار خواهد شد.

هدف جشنواره فراهم نمودن بستری مناسب جهت شناسایی انديشمندان و نخبگان عرصه علم و فناوري  بویژه در زمينه­ ریاضیات، نجوم، ادبیَات، خیام شناسی، فلسفه و حکمت اسلامی است و همچنین ایجاد زمینه برای شناختن و تشویق دانش ­آموزان و دانشجویانی که امید می رود بتوانند در آینده افراد برجسته ­ای مانند خیام باشند.