شیوه ارایه اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تا پایان تیرماه 1395 اعلام شد

شیوه ارایه اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تا پایان تیرماه 1395 اعلام شد


 

شیوه ارایه اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تا پایان تیرماه 1395 اعلام شد

جزییات و روند ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکتهای دانش بنیان که باید تا پایان تیر ماه 1395 به سازمان امور مالیاتی ارسال شود، اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان با تاکید بر لزوم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط شرکتهای دانش بنیان اظهار کرد: با توجه به اجرایی شدن معافیتهای مالیاتی شرکتهای دانش بنیان از سال 1392، در چند سال گذشته اسامی شرکتهای دانش بنیان به همراه مصادیق فعالیتهای دانش بنیان آنها به سازمان امور مالیاتی معرفی شده که  خوشبختانه با همکاری و همدلی سازمان امور مالیاتی، معافیت مالیاتیاین شرکت‌ها اجرایی شده و یا در حال پیگیری است.

دکتر سید محمد صاحبکارگفت: در سال 1394، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است و لذا برای اجرای معافیت‌های مالیاتی قانون، اقدامات زیادی طی چند ماه گذشته اجرا شده است.

سرپرست امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر تمامی شرکت‌های متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، موظف به ارایه اظهارنامه مالیاتی هستند، این شرکتها تا پایان تیرماه 1395 لازم است اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند. البته ممکن است برخی شرکتها در سال مالی 1394، فروش نداشته باشند که می‌توانند اظهارنامه مالیاتی خود را با ذکر عدم فروش به سازمان امور مالیاتی ارایه کنند.

دکتر صاحبکار در ادامه بیان کرد: شرکت‌های نوپا و تولیدی دانش‌بنیان که تا پایان سال 1394 به تایید کارگروه رسیده اند و  اسامی آنها بر روی صفحه اوّل سامانه (www.Daneshbonyan.ir) اطلاع‌رسانی شده­ است، مشمول معافیتهای مالیاتی قانون خواهند بود و اسامی آنها به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی وفناوری رئیس جمهوری درباره کالاها و خدمات مشمول معافیت مالیاتی برای این شرکت ها ابراز کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان فقط می‌توانند برای کالاها و خدمات دانش‌بنیان خود معافیت مالیاتی (موضوع ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان) تقاضا کنند و سایر کالاها و خدمات شرکت مشمول این معافیت ها نخواهد شد. از این رو طی ماه های گذشته با تعامل با شرکتها کالاها و خدمات دانش‌بنیان آنها در سال مالی 1394 مشخص شد و از طریق کارتابل شرکت‌های دانش‌بنیاندر سامانه (reg.Daneshbonyan.ir) به صورت اختصاصی به هر شرکت اطلاع‌رسانی شده است و شرکت‌ها به سهولت می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.

سرپرست امور شرکت‌های دانش‌بنیان درباره زمان بهره مندی از معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، از تاریخ تائیدکارگروه می‌توانند از معافیت استفاده کنند و اگر بخشی از فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان قبل از تاریخ تائید کارگروه باشد، نمی‌توانند برای آن معافیت مالیاتی تقاضا کنند.

وی همچنین تاکید کرد: چنانچه شرکت‌ها در مراحل تکمیل اظهارنامه مالیاتی خود به کالاها و خدمات دانش‌بنیان و تاریخ تائیدیه کارگروه توجه نکنند، ممکن است در رسیدگی به پرونده مالیاتی آنها از سوی ممیزان مالیاتی مشکلاتی ایجاد شود.

دکتر صاحبکار افزود: البته تنظیم دفاتر مالی باید به دقت انجام شود و فاکتورهای هزینه شرکت بصورت دقیق و کامل ثبت شود تا جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب شود که در این زمینه شرکت‌ها می‌توانند از مشاوران مالیاتی استفاده کنند.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در ادامه گفت: شرکتهای دانش بنیان برای درخواست معافیت مالیاتی باید ردیف (15) در جدول (6) اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نمایند که برای درج صحیح اطلاعات در این بخش از اظهارنامه مالیاتی، شرکتها لازم است با توجه به قیمت تمام شده محصولات دانش بنیان خود، هزینه ها و درآمدهای این محصولات را تفکیک نموده باشند.

وی با اشاره به لزوم انجام حسابرسی مالی برای شرکتهای بزرگ گفت: براساس مصوبه کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، اگر فروش شرکت‌ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، لازم است بر اساس قـرارداد اجراي‌روشهاي‌توافقي‌رسيدگي‌به‌اطلاعات‌مالي شرکتهای دانش بنیان، دفاتر مالی شرکت‌ها از سوی یکی از اعضای حقوقی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، بررسی شده و گزارش حسابرسی برای دبیرخانه کارگروه ارسال شود. همچنین شرکتهای دارای درآمد کمتر از یک میلیارد تومان در صورت انجام حسابرسی مالی مشخص از کمک هزینه معاونت علمی و فناوری در این زمینه بهره مند خواهند شد.

سرپرست امور شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان با اشاره به اتمام زمان تاییدیه برخی شرکتهای دانش بنیان عنوان کرد: با توجه به اینکه تاییدیه شرکتهای دانش بنیان مدت دار می باشد، از ابتدای امسال فرآیند تمدید این شرکتها در حال پیگیری است که یکی از مهمترین شروط تمدید شرکتهای دانش بنیان نوپا دارا بودن اظهارنامه مالیاتی است.

براساس این گزارش، آن دسته از شرکت‌هایی که فهرست محصولات مشمول معافیت مالیاتی آنها در سامانه بارگذاری شده است، در صورت عدم تطبیق فهرست محصولات خود در فایل بارگذاری شده با فهرست موجود در کارتابل شرکت (بخش کالا و خدمات)، می توانند با پست الکترونیک tax@daneshbonyan.ir  مکاتبه نموده  و موضوع را پیگیری کنند.