شرکت هسته آلگیران خلیج پارس

شرکت هسته آلگیران خلیج پارس


 

نام شرکت : هسته آلگیران خلیج پارس

مدیر عامل : رضا ربیعی

نوع شرکت: فناور

حوزه فعالیت : فناوری زیستی

شماره تماس: 07633312804

شماره همراه مدیرعامل: 09177633297

ایمیل: r.rabiei@gmail.com

وب سایت:-

نام تولیدات: استحصال نیمه صنعتی پلیمرهای جلبکی