شرکت قشم ولتاژ

شرکت قشم ولتاژ


 

    

نام شرکت: شرکت قشم ولتاژ    

مدیر عامل:  امید جبالبارزی سربیژن      

نوع فعالیت :  اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، رباتیک، مکاترونیک و انرژی های نو  

زمینه فعالیت: فناور برق قدرت، الکترونیک، کنترل و مخابرات

تلفن: 09121902005، 66733040-021   وب سایت www.plcqv.com  پست الکترونیکی: info@qeshmvoltage.com