شرکت فن زیست پژوهان قشم

شرکت فن زیست پژوهان قشم


 

شرکت فن زیست پژوهان قشم

باور به توانایی نیروی متخصص جوان و بهره گیری از تجربیات موجود در زمینه علوم زیستی و به ویژه زیست فناوری دریایی از جمله اصلی ترین اهداف تاسیس و ثبت شرکتی با عنوان "فن زیست پژوهـان قشـم" می باشد. این شرکت تحقیقاتی با عنوان فعالیت در زمینه تولید ترکیبات و محصولات بهداشتی مستخرج از مواد زیست فعال موجود در سخت پوستان دریایی، در سال 95 با شماره ثبت 5780 و شناسه ملی 14006470990 در منطقه آزاد جزیره قشم ثبت و تاسیس گردید. جذب و بهره گیری از متخصصان جوان در علوم زیستی دریایی، توانایی طراحی و اجرای پروژه های نیمه صنعتی و صنعتی جهت تولید مستقل محصولات زیست فعال از تولید نهاده تا تولید و عرضه محصول نهایی از اهداف و اقدامات این شرکت می باشد. اصلی ترین پروژه شرکت تولید محصولات بهداشتی از ترکیبات زیست فعال استخراج شده از سخت پوستان دریایی می باشد که مجوز جذب سرمایه گذاری خود را از دفتر جذب سرمایه گذاری منطقه آزاد جزیره قشم اخذ نموده و به عنوان یک واحد فناور در پارک زیست فناوری خلیج فارس مستقر شده است.