شرکت تبسم ساحل قشم

شرکت تبسم ساحل قشم


 

نام شرکت: تبسم ساحل قشم    

مدیر عامل: محمد نیرومند       

نوع فعالیت: تکثیر و پرورش ماهیان زینتی آب شور (دریایی)

نوع شرکت: دانش بنیان 

زمینه فعالیت فناوری زیستی 

پست الکترونیکی      Mohamad_niromand@yahoo.com

شماره تماس09173681780