شروع دوره آموزشی رباتیک برای دبیران آموزش و پرورش بخش شهاب

شروع دوره آموزشی رباتیک برای دبیران آموزش و پرورش بخش شهاب


 

 

دوره آموزشی رباتیک برای دبیران آموزش و پرورش بخش شهاب

این دوره به همت پارک زیست فناوری خلیج فارس و آموزش و پرورش بخش شهاب قشم در حال برگزاری ایست. مدت دوره 9 روز بوده و در محل آزمایشگاه رباتیک، الکترونیک و سولار پارک برگزار  میگردد. این طرح در راستای طرح کلی استعداد یابی و پرورش خلاقیت در بین دانش آموزان منطقه صورت میگیرد.