دانشجویان رشته شیلات دانشگاه تهران از پارک زیست فناوری خلیج فارس بازدید کردند

دانشجویان رشته شیلات دانشگاه تهران از پارک زیست فناوری خلیج فارس بازدید کردند


جمعی از دانشجویان رشته شیلات دانشگاه تهران به سرپرستی تعدادی از اعضای هیأت علمی آن دانشگاه از بخش های مختلف پارک زیست فناوری خلیج فارس بازدید کردند. در این بازدید علمی، کارشناسان پارک
پس از معرفی ساز و کار و نحوة فعالیت پارک های علم و فناوری، توضیحاتی در خصوص نوع فعالیت های علمی و پژوهشی شرکت های مستقر در پارک به ویژه با زمینه فعالیت زیست دریایی و شیلات از جمله تکثیر و پرورش ماهیان زینتی، پرورش جلبکهای دریایی، تولید پلیمرهای زیستی و .... به دانشجویان ارائه داده و سؤالات آنها را نیز پاسخ دادند.

در بخش پایانی این بازدید علمی، دانشجویان از آزمایشگاه کشت بافت بازدید کردند و با نحوة تکثیر
و پرورش گیاهان زینتی درون حباب های شیشه ای تزیینی آشنا شدند.