خدمات رشددهی


خدمات رشددهی

 

 

پارک زیست فناوری خلیج فارس ، به منظور افزایش موفقیت شرکت ها در کسب و کار و شتاب دهی ورود محصولات/خدمات به بازار، خدمات زیر را به شرکت های واجدالشرایط رشدی خود ارائه می دهد:

 

1.    اعطای اعتبار  خدماتی :
استفاده از این اعتبار مخصوص شرکت های نوپای رشدی بوده و برای دو دوره  18 ماهه استقرار در پارک علم و فناوری قابل پرداخت می باشد. دوره اول بنام ایجاد شرکت نوپا و دوره دوم بنام توسعه و تثبیت می باشد. شرکت ردیف های اعتبار خدماتی شامل موارد ذیل می باشد:
a.    تجهیزات عمومی
b.    اجاره
c.    بازاریابی 
d.    آموزش و مشاوره 
e.    پرسنلی

پرداخت اعتبار منوط به ارائه مدارک مثبته هزینه کرد در هریک از ردیف های اعتبار خدماتی و تا سقف اعتبار تعیین شده خواهد بود.

2.  پشتیبانی تخصصی یا شبکه سازی علمی- آزمایشگاهی از طریق فراهم آوردن تجهیزات و امکانات، آموزش‌ها و مشاوره‌های  فنی و تخصصی موردنیاز جهت تولید و تکمیل نمونه‌های اولیه و همچنین برقراری و توسعه شبکه ارتباطی و تعاملی متقاضیان با بدنه علمی و آزمایشگاهی دانشگاه تهران و دیگر محققین و پژوهشگران در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی وابسته و همکار با دانشگاه تهران

3.  آموزش‌ها و مشاوره های عمومی و تخصصی جهت شروع و راه‌اندازی کسب و کار در زمینه‌های مختلف همچون طراحی و تدوین برنامه کاری، بازاریابی و فروش، مدیریت منابع انسانی، تامین منابع مالی، امور حقوقی و قانونی و ....