جشنواره انتخاب دانشجوی برتر سال قشم 95

جشنواره انتخاب دانشجوی برتر سال قشم 95


به منظور حمایت و تشویق به اجرای فعالیتهای پژوهشی و انجام نوآوری و همچنین فعالیتهای حرفه­ای پژوهشی دانشجویان با استعانت از درگاه خداوند متعال، معاونت پژوهشی پارک زیست فناوری خلیج فارس با همکاری انجمن جامعه دانشگاهیان قشم اقدام به برگزاری اولین جشنواره " انتخاب دانشجوی برتر سال قشم" از بین دانشجویان بومی شهرستان قشم در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می نماید. این جشنواره به منظور رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیت های جوانان و توسعه و گسترش روحیه پژوهش، تحقیق و نوآوری و حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی دانشجویان پژوهشگر و نوآور، در چهارچوب این شیوه نامه برگزار می شود.