تبریک رییس پارک زیست فناوری خلیج فارس به یکی از شرکتهای فعال فناور در زمینه تجهیزات پزشکی و مستقر در پارک

تبریک رییس پارک زیست فناوری خلیج فارس به یکی از شرکتهای فعال فناور در زمینه تجهیزات پزشکی و مستقر در پارک


شرکت رایکا درمان پارسیان قشم مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس موفق به کسب گواهی بین المللی ایزو ١٣۴٨۵:٢٠١۶از اداره کل تجهیزات پزشکی شد.

مهندس داوود صاحبی مدیر عامل شرکت رایکا درمان پارسیان قشم اظهار داشت: برای ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز به منظور تولید تجهیزات پزشکی دارای کیفیت مطابق با استاندارد های بین‌المللی و افزایش بهره وری عوامل تولید و توسعه صادرات، کلیه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ملزم به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و ارائه گواهی ISO 13485:2016 معتبر صادر شده از موسسات ( مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی کشور) صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت  می باشند که خوشبختانه شرکت رایکا درمان پارسیان قشم در مسیر نقشه راه توسعه خود، با برنامه ریزی دقیق، تلاش و همت متخصصان موفق به اخذ این گواهی  شد.

رییس پارک زیست فناوری خلیج فارس ضمن عرض تبریک این موفقیت بزرگ به شرکت مستقر بیان نمود: بی شک پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت توسط این شرکت موجب بهبود فرایند کاری بوده و افزایش کیفیت محصول و رضایت مشتریان، ایجاد مزیت رقابتی در مراودات تجاری و شناسایی فرصت های بهبود فضای کسب و کار را بهمراه دارد