برگزاری شانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

برگزاری شانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی


شانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در تاریخ های 26 و 27 آبان 1400 هم زمان با هفته جهانی کارآفرینی برگزار خواهد شد

مهلت ثبت نام در بخش های مسابقه ای جشنواره تا تاریخ 30/06/1400 بوده و ثبت نام از طریق وبسایت جشنواره به آدرس www.shtf.ir انجام می شود.