بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک زیست فناوری خلیج فارس

بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک زیست فناوری خلیج فارس


دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از فعالیتهای پارک زیست فناوری خلیج فارس بازدید بعمل آورد

دکتر رحیمی به همراه ریاست و مسئولین پارک از فعالیت شرکت های فناور مستقر و پروژه های عمرانی بازدید بعمل آورد.