بازدید مدیر مرکز بین المللی رشد قشم از شرکت های مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس

بازدید مدیر مرکز بین المللی رشد قشم از شرکت های مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس


رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس و مدیر مرکز بین المللی رشد قشم جهت همکاری های آتی پارک و مرکز رشد به بحث و تبادل نظر پرداختند

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل پارک زیست فناوری خلیج فارس روز سه شنبه مورخ 99/04/24 دکتر محمد شریف رنجبر رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس در جلسه ای مشترک با مهندس کمال بیرامیان مدیر مرکز بین المللی رشد قشم با هدف تسهیل همکاریهای آتی به بحث و تبادل نظر پرداختند .

در ابتدای جلسه دکتر رنجبر ضمن تشریح برنامه ها و فعالیت های اخیر پارک و معرفی شرکت های موفق، برخی از مشکلات و موانع پیش روی شرکت ها را بازگو نمودند و در جریان جلسه مدیر مرکز رشد از برخی شرکت های مستقر در پارک نیز بازدید به عمل آوردند.

در ادامه جلسه، پارک و مرکز رشد به توافقاتی در راستای تسهیل همکاریهای آتی با شرکت های فناور، رفع مشکلات پیش روی شرکت ها و نقش حمایتی پارک و مرکز رشد در این زمینه دست یافتند.

در انتهای این دیدار نیز مدیر مرکز رشد ضمن استقبال از برنامه های مطرح شده و آرزوی کسب توفیقات بیشتر بیان نمودند که مرکز رشد آمادگی هرگونه همکاری و مساعدت با پارک زیست فناوری خلیج فارس را دارد.