بازدید فرماندار جزیره قشم از پارک زیست فناوری خلیج فارس

 

فرماندار جزیره قشم بهمراه آقای مهندس راستی مدیر عامل شرکت درنا مهر در تاریخ 5/8/95 از شرکتها و بخشهای مختلف پارک زیست فناوری خلیج فارس بازدید بعمل آورند، هدف از این بازدید همکاری برای حمایت از جذب و پذیرش شرکتهای دانش در حوزة آبزی پروری و کشاورزی در پارک زیست فناوری خلیج فارس بود.