بازدید خانم فرشچی معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از پارک زیست فناوری خلیج فارس

بازدید خانم فرشچی معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از پارک زیست فناوری خلیج فارسبه گزارش روابط عمومی پارک زیست فناوری خلیج فارس خانم فرشچی معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به دعوت سرپرست پارک زیست فناوری خلیج فارس به منظور آشنایی از نحوه فعالیت شرکتهای مستقر در این پارک بازدید بعمل آورد.

در جریان این بازدید جلسه ای در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک و آن سازمان به منظور استفاده بهینه از پتانسيل های موجود و ظرفيت ها و توانايي هاي علمي پژوهشي دو طرف برگزار شد.