آگهی استخدام در پارک زیست فناوری خلیج فارس

آگهی استخدام در پارک زیست فناوری خلیج فارس


 

پارک زیست فناوری خلیج فارس جهت تکمیل تأمین نیروی انسانی متخصص خود در شغل مدیریت مالی از طریق مصاحبه حضوری نیروی تمام وقت با مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت قراردادی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

عنوان شغل رشته تحصیلی سوابق مورد نیاز یا آشنا به 
مدیر مالی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

حسابداری

مدیریت مالی

تهیه صورتهای مالی دستگاه های دولتی

مدریت مالی

حسابداری دولتی

آشنایی با قوانین مدیریت خدمات کشوری

دارای 5 سال سوابق مرتبط

 

 

متقاضیان می توانند رزومه کاری و تحصیلی خود را حداکثر تا تاریخ 20/11/96 به شماره: 07635221570  فکس یا به آدرس: info@pgbp.ir   ایمیل کنند.