انعقاد تفاهم نامه همکاری

انعقاد تفاهم نامه همکاری


پارک زیست فناوری خلیج فارس و دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

 

پارک زیست فناوری خلیج فارس و دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

به گزارش روابط عمومی پارک زیست فناوری خلیج فارس روز دوشنبه مورخ 9/6/94 رئیس دانشگاه پیام نور قشم و رئیس اداره شیلات قشم از بخشها و شرکتهای مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس بازدید نمودند. رؤسای پارک و دانشگاه تفاهم نامه ای را در راستای ایجاد کریدور علم و فناوری با هدف همکاری چند جانبه و نیز هم افزایی در نوآوری و توسعه خدمات به شرکتهای دانش بنیان امضاء نمودند.
لازم به توضیح است با امضای این تفاهم نامه همکاریهایی در زمینه برگزاری کارگاهها و سمینار های آموزشی، استفاده از امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی و دیگر زیر ساختهای پارک و دانشگاه، انجام خواهد گرفت.