امضای تفاهم نامه مشترك بين دانشگاه هرمزگان و پارک زیست فناوری خلیج فارس

امضای تفاهم نامه مشترك بين دانشگاه هرمزگان و پارک زیست فناوری خلیج فارس


 

 

پارک زیست فناوری خلیج فارس و دانشگاه هرمزگان به منظور استفاده بهينه از پتانسيل موجود و ظرفيت ها و توانايي هاي علمي پژوهشي دو طرف اقدام به امضاء تفاهم نامه نمودند.

هدف از تنظيم و اجراي تفاهم نامه ايجاد همكاري بين پارک زیست فناوری خلیج فارس و  دانشگاه هرمزگان در زمينه هاي تجاری سازی یافته های علمی و تولید اقتصاد دانش بنیان با در نظر گرفتن كليه امكانات و اختيارات طرفين اعم از فني، توليد، نيروی انساني ،تجربه و تخصص آنان عنوان شده است.

موضوع تفاهم نامه شامل راه اندازی مرکز رشد زیست فناوری دریایی، اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز طرفین، ارائه سمینارها، دوره های تخصصی و کارگاه تخصصی، حمایت از پایان نامه های تحصیلی و تشکیل کمیته علمی پژوهشی مشترک زیست فناوری دریایی به منظور تصمیم گیری های کلان مورد توافق طرفین است.