ادرس

ادرس


 

نشانی: هرمزگان- جزیره قشم
کیلومتر 15 جاده ساحلی جنوبی
پارک زیست فناوری خلیج فارس.
تلفن تماس: 2- 35221571- 076
دورنگار: 35221570 - 076