اخذ مجوز تأمین اعتبار تعداد 3686 ردیف استخدام اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

اخذ مجوز تأمین اعتبار تعداد 3686 ردیف استخدام اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی


معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبر داد: اخذ مجوز تأمین اعتبار تعداد 3686 ردیف استخدام اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

برای ادامه مطلب روی لینک کلیک کنید 

www.msrt.ir/fa/news/56187/